Tutkimus

Tutkimus: Vakavat terveysongelmat horjuttavat pariskuntien työuria

Kun parisuhteessa elävä mies sairastuu vakavasti, naisen työskentelyn merkitys pariskunnan toimeentulolle kasvaa. Korkeakoulutetulla naisella on paremmat mahdollisuudet tukea pariskuntaa taloudellisesti kuin perus- tai keskitason koulutustaustaisella naisella, kertoo uusi tutkimus.

Lue lisää:
https://uutiskirje.etk.fi/go/7132598-60600-49451664► Tulossa
- Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet 2020 (tilasto)
- Kansainvälinen sijoitustuottovertailu 2020
- Eläkeaikeiden muutokset vuosina 2008–2018 (tutkimus)
- Taloudellinen varautuminen eläkevuosia varten (tutkimus)
- Etk.fi https://uutiskirje.etk.fi/go/7132613-399262-49451664

►Tilastotietokanta
 https://uutiskirje.etk.fi/go/7132601-206383-49451664

► Julkari 
https://uutiskirje.etk.fi/go/7132608-638857-49451664

https://uutiskirje.etk.fi/go/7132613-399262-49451664

Eläketurvakeskus tuottaa tutkimus- ja asiantuntijatietoa eläketurvan arviointiin ja kehittämiseen. Tutkimme eläketurvaa, teemme ennusteita ja laadimme tilastoja. Eläkefakta-uutiskirje kokoaa yhteen julkaisujamme ja niiden keskeisiä havaintoja sekä esittelee muita ajankohtaisia asioita.