HELSINGIN kaupunki

Helsingin kaupungin uusitut verkkosivut hel.fi/

Helsingin kaupungin palvelukarttaa on uusittu

Sosiaali- tervys ja pelastustoimi: uusi sivusto

Linkki kaupungin ilmoitukseen sote-lautakunnan avustuksista
vuodelle 2022. 

Yleisohjeet ovat entisellään. Uutena on ohje vuoden 2020 avustuksen käytöstä.
Mikäli avustusta on jäänyt Covid-19-pandemian vuoksi käyttämättä, sekin tulee selvittää, ja tämän vuoksi käyttämättä jäänyttä avustusta saa käyttää vuonna 2021.

https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/jarjestoyhteistyo-ja-avustukset/

 

Helsingin kaupungin ikäihmisten arkiliikkumisen kampanja
on käynnistynyt 3.5.2021


Ikäihmisten arkiliikkumiseen kannustavan Anna arjen liikuttaa
-kampanjan,<https://www.hel.fi/uutiset/fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/ikaihmisten-liikkumiskampanja-on-kaynnistynyt-liikkuminen-on-ikaantyessa-tarkeampaa-kuin-koskaan>
jonka tavoitteena on lisätä ikäihmisten liikkumisen arvostusta sekä
tarjota konkreettisia vinkkejä lihasvoiman ja tasapainon ylläpitämiseksi
omassa arjessa. Kyky liikkua on itsenäisen elämän ja mielekkäiden
asioiden mahdollistaja. Liikkumiskyvyn menettäminen ei ole iän myötä
tapahtuva välttämättömyys, vaan siihen voi aidosti vaikuttaa. Yli 60 %
ikääntymiseen liittyvästä liikkumiskyvyn heikkenemisestä voidaan
ehkäistä arkiliikunnalla. Erityisesti jalkojen lihasvoimien ja
tasapainon harjoittamisesta hyötyisi jopa 90 % ikäihmisistä. Arki
itsessään on tärkein liikuttaja ja kekseliäiden kuntosali. Liikkumista
ei ole koskaan myöhäistä aloittaa. Kampanjan sisältöä ovat olleet
valmistelemassa laaja joukko tutkijoita, asiantuntijoita, kaupungin
työntekijöitä ja myös ikäihmisiä. Ikäihmisten ohella kampanjan tärkeänä
kohderyhmä ovat ikäihmisten lähipiiri ja läheiset, jotka voivat monin
tavoin tukea liikkeelle lähtemistä. Kampanja näkyy laajasti eri
medioissa toukokuun ajan. Usein läheisen ja vertaisen tuki liikkumisen
edistämisessä on merkittävä. Liikkumiskampanja onkin kohdistettu
ikäihmisten lisäksi myös läheisille. Lähipiiri on tärkeä liikkumise­n
mahdollistaja.

Haluamme nyt kannustaa teitä jakamaan tärkeän asian sisältöä
omissa kanavissanne esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

1. Nostamalla puheeksi jäsenten ja ystävien keskuudessa arkiliikkumisen,
tasapainon ja jalkojen lihasvoiman merkityksen.

2. Tilaamalla ja jakamalla painettua Anna arjen liikuttaa -materiaalia
jäsenistölle (A5). Materiaali antaa vinkkejä arjessa tapahtuvaan
lihasvoiman ylläpitämiseen. Materiaalin jaosta ikäihmisille on sovittu
paikoissa, joissa heitä tavoitetaan hyvin - apteekeissa,
terveysasemilla, palvelukeskuksissa ja asukastaloissa. Painettavaa
versiota muualle voi tilata maksutta sähköpostilla
elisa.kaaja@hel.fi. Materiaali toimitetaan
toukokuun aikana.

3. Jakamalla sähköistä Anna arjen liikuttaa
-materiaalia<https://helsinki-liikkuu.s3.eu-west-3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/04/30134927/Ikaihmisten_esite_A5_2021_nettiversio_suomi.pdf>
(myös liite) jäsenistölle esimerkiksi sähköpostilla liitetiedostona,
suorana linkkinä tai nettisivuilla

4. Jakamalla kampanjassa tuotettuja ikäihmisten arkiliikkumistarinoita
eri kanavissa toukokuun aikana. Helsinkiläisten ikäihmisten
haastatteluissa korostuvat rutiinien muodostumisen tärkeys ja itselle
sopivien liikkumismuotojen löytäminen. Tarinallisuuden avulla halutaan
nostaa esiin positiivisia esimerkkejä arkiliikkumisen mahdollisuuksista.

• Musiikin tahtiin ja tahdon voimalla
<https://helsinkiliikkuu.fi/musiikin-tahtiin-ja-tahdon-voimalla-sirkka-loysi-oman-tapansa-liikkua-ja-sai-kavelykykynsa-takaisin/>
- Sirkka, 79, löysi oman tapansa liikkua ja sai kävelykykynsä takaisin

• Seppo ja Ainikki lähtivät koronan takia kävelylle ja löysivät
Itä-Helsingin uudestaan<https://helsinkiliikkuu.fi/seppo-ja-ainikki-lahtivat-koronan-takia-kavelylle-ja-loysivat-ita-helsingin-uudelleen/>

• Ihan tavallista, liikkuvaa
elämää<https://helsinkiliikkuu.fi/ihan-tavallista-liikkuvaa-elamaa-kirstille-liikkuminen-arjessa-on-itsestaanselvyys-ja-ikaantyminen-muutoksiin-sopeutumista/>
- Kirstille liikkuminen arjessa on itsestäänselvyys ja ikääntyminen muutoksiin sopeutumista

5. Keskustelemalla esimerkiksi yhteisissä kokouksissa arkiliikkumisen
merkityksestä. Hyödyksi keskustelu uja asiantuntijakirjoituksia eri
kanavissa toukokuun aikana. Asiantuntijakirjoituksissa annetaan
motivoivasti aiheeseen liittyvää tutkittua tietoa sekä vinkkejä läheisen
ikäihmisten liikkumisen tukemiseksi.

• "Miksi minä enää liikkuisin?" - omaan toimintakykyyn voi aidosti
vaikuttaa<https://helsinkiliikkuu.fi/miksi-mina-enaa-liikkuisin/>, Katri
Turunen, Jyväskylän yliopisto

• Kuusi tapaa tukea ikääntyneen läheisen arjen
aktiivisuutta<https://helsinkiliikkuu.fi/kuusi-tapaa-tukea-ikaantyneen-laheisen-arjen-aktiivisuutta/>,
Heli Starck, Ikäinstituutti

• Kynnykset liikkumiseen eivät aina ole fyysisiä<https://helsinkiliikkuu.fi/kynnykset-liikkumiseen-eivat-aina-ole-fyysisia/>,
Paula Noresvuo, Mieli ry.

6. Osallistumalla yhdessä vuorovaikutteisiin, Helsingin kaupungin
liikunnanohjaajien vetämiin Teams-tuolijumppiin<https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2019/f/173/results/35> joka arkipäivä klo 11 kotoa käsin.


Kiitos jo etukäteen, että haluatte olla mukana nostamassa esiin
ikäihmisten liikkumisen merkitystä ja sen arvostusta!

Lisätietoja kampanjasta ja materiaaleista antavat
Minna Paajanen, projektipäällikkö, minna.paajanen@hel.fi,
Elisa Kaaja, projektikoordinaattori, elisa.kaaja@hel.fi
ja Juhana Särkelä, markkinointisuunnittelija, juhana.sarkela@hel.fi

Anna arjen liikuttaa -kampanja on osa Helsingin liikkumisohjelmaa, jota
edistetään yhtenä kaupungin strategisista kärkihankkeista. Kampanja on
myös osa kaupunkiyhteistä ikäihmisten liikkumisen ja liikkeelle
lähtemisen tavoitetta 2021. Kaupungilla on käynnissä lähes 20
toimenpidettä ikäihmisten liikkumisen tukemiseksi.