Keskustelua blogeissa

KESKUSTELUA BLOGEISSA 


https://uutiskirje.etk.fi/go/7132610-818094-49451664 

► Vuosi pandemiaa takana – Puolet eläkeläisistä kokee elämänlaatunsa heikentyneen

Koronapandemia on kohdellut eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteessa olevia
eri tavalla. Eläkkeensaajista moni kuuluu riskiryhmään; osa ikänsä, osa
terveydentilansa, osa molemmista syistä. Riskiryhmään kuuluvat ovat
eläneet pitkälti eristyksissä jo reilun vuoden ajan. Minkälaisia
vaikutuksia koronatilanteella on ollut 55–88-vuotiaiden eläkeläisten
elämään? Tätä tarkasteli joukko ETK:n tutkijoita syksyllä kerätyn
kyselyaineiston pohjalta.

Lue tutkijoiden blogi:
https://uutiskirje.etk.fi/go/7132596-51643-49451664

 

 


► ”Kaikki naiset älkööt tehkö käsitöitä” – tai huomatkoot vaikutuksen eläkkeessään

Minna Canthin kehotuksen taustalla oli turhautuminen siihen, että naisten kyvyt ja työpanos menivät hukkaan, kun naisten koulutus keskittyi käsitöihin ja elinpiiri rajautui kotiin. Canth ajoi naisille parempaa koulutusta ja itsenäisempää asemaa oman elantonsa hankkijana.
Canthin tavoitteet eivät ole tänä päivänäkään täysin vanhentuneita, kun katsotaan esimerkiksi sukupuolten eroja ansioissa ja eläkkeissä, muistuttaa erityisasiantuntija Suvi Ritola blogissaan.

 Lue Suvin blogi:
 https://uutiskirje.etk.fi/go/7132597-353280-49451664

 ►  Vanhuuseläkkeen rajapyykki siirtyy yhä useammassa maassa kohti 67 vuotta –nosto aiheuttaa kipuilua ympäri Eurooppaa


Vanhuuseläkeiät nousevat useassa maassa tyypillisestä 65 vuodesta kohti 67–68 vuotta. Samanaikaisesti on luotu uusia varhaiseläkereittejä, jotka kohdentuvat pitkän ja raskaan työuran tehneisiin. Eläkeiän nousua on myös jarruteltu osassa maita. Yhteyspäällikkö Mika Vidlund vertailee Euroopan maiden eläkepoliittisia ratkaisuja.

 Lue Mikan blogi:
 https://uutiskirje.etk.fi/go/7132594-534309-49451664

 

 

►  Mitä voimme oppia muiden maiden eläkelaskelmista?

Suomessa eläkkeiden pitkän ajan näkymiä arvioidaan Eläketurvakeskuksen laatimien pitkän aikavälin laskelmien avulla. Mutta miten laskelmia tehdään muissa maissa?
Esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Kanadassa  tehdään kehittyneitä eläkelaskelmia hyvin eri tavoin organisoituna. Eroja on muun muassa avoimuudessa, julkaisuväleissä ja politiikkavaikutuksissa, kertoo kehityspäällikkö Heikki Tikanmäki .

 Lue Heikin blogi:
 https://uutiskirje.etk.fi/go/7132602-573668-49451664

 

 

►  Korona ei ajanut ihmisiä osittaiselle vanhuuseläkkeelle

Alkavien osittaisten vanhuuseläkkeiden määrä kasvoi vain hieman  poikkeusvuonna. Vuoden lopussa osittaisella vanhuuseläkkeellä oli 29 000 henkilöä. Heistä reilu kolmannes on vähentänyt työskentelyä, käy ilmi  Eläketurvakeskuksen tilastoista.

Lue lisää:
https://uutiskirje.etk.fi/go/7132600-785433-49451664