Etusivu

TAVOITTEET
 

Järjestön tarkoituksena on toimia ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja yhteiskunnallisen arvostuksen kohottamiseksi sekä pitää yllä yhteistoimintaa alueensa eläkeläisyhdistysten kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö:

  • hankkii ja tuottaa tietoa eläkepoliittisista kysymyksistä,

  • välittää tietoa jäsenyhdistyksille,

  • tekee esityksiä ja aloitteita eläkeläisiä koskevissa asioissa ja seuraa niiden toteutumista

  • järjestää yhdessä jäsenyhdistysten kanssa kokouksia, koulutus-, kulttuuri-, luento- ja
    muita vastaavia tilaisuuksia,

  • voi hakea yhteisesti toiminta-avustusta niiden jäsenyhdistysten puolesta, jotka
    valtuuttavat järjestön hakemaan sitä

  • sekä hoitaa muut sääntöjensä sekä yhdistyslain määräämät tehtävät.

 

JÄSENJÄRJESTÖT
 

Eläkeliiton Helsingin piiri ry

Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry

Eläkkeensaajien Keskusliiton Helsingin piiri ry

Helsingin kansallinen senioripiiri ry

Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry

Helsingin senioriopettajat ry

Samrådet i SPF Helsingfors rf