Järjestöneuvottelukunnan ensimmäinen kokous 2024

29.2.2024

Järjestöneuvottelukunta käsitteli järjestöjen tilatarpeita ja kaupungin avustusten yleisohjeiden uusimista.

Vuoden ensimmäisessä järjestöneuvottelukunnan kokouksessa keskusteltiin järjestöjen tilakysymyksistä. Ongelmia on eläkeläisten järjestöillä mutta myös mm. lasten-,nuorten ja lapsiperheiden liikuntaharrastustiloista. Tilanteen selvittämistä varten perustettiin 5-jäseninen työryhmä. Kaupungin avustusten yleisohjeesta uusimisista käsitellään syyskaudella.