Terveiset järjestöneuvottelukunnasta!

17.9.2023

Selvittelemme kolmessa työpajassa kaupungin avustusten vaikuttavuutta:

-Miten järjestöt voisivat kuvata toiminnan tarvetta ja kohderyhmiä?

-Minkälaisia muutoksia järjestöt tavoittelevat ja/tai tuottavat toiminnalla?

-Miten sanoitetaan, mitä termejä käytetään haku- ja raportointiohjeistuksessa?

-Minkälaiset esimerkit olisivat järjestöille hyödyllisiä? 

Näitä tietoja tarvitaan kaupungin avustuslomakkeen uusimista varten. Uusi hakulomake saataneen käyttöön kun haetaan vuoden 2025 avustusta.

Raija