Järjestöneuvottelukunta aloitti työnsä

6.4.2023

Järjestöneuvottelukunta aloitti toimintansa 20.3.2023

Neuvottelukunnan jäsenet

 • 14 järjestöjäsentä ja heidän varajäsenensä
 • 5 luottamushenkilöjäsentä ja heidän varajäsenensä
 • joukko virkahenkilöitä
 • ikäihmisten järjestöedustaja on Raija Hukkamäki HEJ ry

Tavoitteet vuodelle 2023

 • muodostaa kokonaiskuva järjestöjen toimintaedellytysten tukemisesta Helsingissä
 • tilat, avustukset ja kumppanuudet
 • valmistautua hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä käytäviin neuvotteluihin, jotka käydään järjestöneuvottelukunnassa vuoden 2024 alussa
 • edistää kaupungin ja järjestöjen välistä yhteistyötä sekä järjestöjen keskinäistä yhteistyötä
 • pysyvät vuorovaikutussuhteet
 • laatia toimintasuunnitelma toimikaudelle 2023- 2025

2.kokous 29.5.23

 • kaupungin järjestöyhteistyön vuorovaikutusrakenteet ja avustusten kokonaisuus
 • omavaraisuus, yleishyödyllisyys ja vaikuttavuus avustuskriteereinä

https://hyte.hel.fi/hyvinvointisuunnitelma/