Hyvinvointia ja terveyttä ikäihmisille

22.2.2023

Puheenjohtajan tervehdys

HEJ:n hallituksen keväkauden 2023 toiminta on käynnistynyt vireästi.Ja tehtävää on paljon.Voimarat ovat rajalliset joten toimintaa pitää priorisoida.Toiminnassa keskeisiä asioita kevätkaudella ovat mm.kaupungin avustuksen hakeminen.Hakuaika on nyt kevätkaudella.Avustuksesta pättää kaupunginhallitus.Järjestöneuvottelukunnan toiminta alkaa maaliskuussa.HEJ:n edustaja valittiin siihen varsinaiseksi jäseneksi.Huhtikuun alkupuolella on ikääntyvien hyvinvoinnin edistämisen yhteistyötilaisuus.Siinä käsitellään Helsingin hyvinvointisuunnitelman painopistealueita.Tärkeän yhteistyökumppanimme vanhusneuvoston kanssa tapaamme toukokuussa.Tärkeätä on seurata sotepe lautakunnassa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltäviä asioita.

Valoisaa kevätaikaa kaikille!

puheenjohtaja Raija