Kysely digitaalisista kulttuuripalveluista ikäihmisille

14.10.2021

Kyselyssä kysytään iäkkäiden kiinnostuksesta ja suhtautumisesta vapaa-ajan palveluiden käyttöön. Tarkoitus on kartoittaa esimerkiksi, mitkä taide- ja kulttuurielämykset kiinnostavat ihmisiä eniten ja millaisia kokemuksia heillä on digitaalisten vapaa-ajan palveluiden käytöstä.
Kaikki vastaukset ovat erittäin arvokkaita, sillä tutkimuksesta saatavia vastauksia hyödynnetään uudenlaisen digitaalisia vapaa-ajan palveluita kokoavan verkkopalvelun rakentamiseen.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan viisi kulttuurillista
virkistyslahjakorttia, mitkä sisältävät kulttuurielämyksen ja kakkukahvit. Arvontaan osallistuminen on  vapaaehtoista ja yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin arvontaan osallistumiseen.

Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista.
Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti, eikä niistä voi tunnistaa tutkimukseen osallistunutta henkilöä.


Kysely on avoinna 4.10.-3.11.2021.


https://link.webropolsurveys.com/S/77F7183AE5BA2D44

Ikä tuo viisautta - siksi kaipaammekin mielipidettäsi! Vaikuta ikääntyville suunnatun kulttuuridigialustan sisältöön alla olevasta linkistä. Mielipiteesi on meille tärkeä! Kysely on avoinna 4.10.-3.11.2021.

Erfarenhet är guld - därför vill vi höra din åsikt! Påverka innehållet i plattformen för digitala tjänster för seniorer via länken här nedan. Din åsikt är viktig!
Enkäten är öppen 4.10.-3.11.2021.
With age comes wisdom - that's why we need your opinion! Give your opinion on the content of a digital culture platform in development via the link down below. Your opinion is greatly valued! The survey is open
from October 4th to November 3rd.
https://link.webropolsurveys.com/S/77F7183AE5BA2D44

Ystävällisesti,
Minna

******************************
Minna Kaattari
kehittämisasiantuntija, utvecklingsspecialist, Development Specialist

tel. +358 40<tel:+358%2040%20176%209189> 569 2294
minna.kaattari@hel.fi<mailto:minna.kaattari@hel.fi>

Kulttuuri- ja vapaa-aika/ Kehittämis- ja digitalisaatiopalvelut/
Kehittämisyksikkö
Sosiaali- ja terveys / Sairaala-, kuntoutus-, hoivapalvelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Hallinto
Kehittämis- ja digitalisaatiopalvelut
Kehittämisyksikkö
Konepajankuja 3 Hki 51
PL 51400
00099 HELSINGIN KAUPUNKI