ALOITE DIGIAVUSTUKSESTA

21.2.2022

Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry
17.02.2022

Helsingin kaupungin sote-toimiala

DIGIVALMIUDEN RAHOITUS

Suomeen rakennetaan uutta sosiaalipalvelujen ja terveydenhoidon toimintamallia. Tässä yhteydessä on tuotu vahvasti esiin digitaalisten palvelujen käyttö. Näistä onkin saatu hyviä kokemuksia eri puolilla maata. Jotta seniori voi näitä palveluja käyttää hänen tulee osata sovellus ja luottaa siihen.

Digivalmiudet ovat tärkeä osa kansalaistaitoja, joka lisää ikäihmisten elinvoimaa, omaehtoisuutta ja tunnetta siitä, että pystyy hoitamaan omia asioitaan (mm. pankki-, eläke-, vero- ja terveysasiat) mahdollisimman itsenäisesti, täysivaltaisena yhteiskunnan jäsenenä. Tämä kohentaa ikäihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja turvaa yhä pitempään turvallisen asumisen kotona.

Moni ikäihminen on jo työelämässä tottunut ICT-laitteisiin ja ohjelmistoihin. Käyttöä työelämässä on tukenut IT-tuki. Tätä mahdollisuutta ei enää ole – ei myöskään ohjausta uusiin järjestelmiin. Varttuneemmat Ikäihmiset ovat työelämässä nähneet vain IT-kehityksen varhaisvaiheet, ja nyt maailma on ihan toisenlainen (mm. älypuhelimet, kosketusnäytöt jne.).

Itseopiskeluaineistojen käyttö edellyttää myös harjaantumista, ja ryhmä- tai henkilökohtainen ohjaus helpottaa tätä. Laitteita ja ohjelmistoja voi hankkia, mutta niitä pitää osata rohkeasti ja turvallisesti myös käyttää hyödyn ja virkistyksen saamiseksi.

Yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen osallistuminen on ikäihmisille erittäin tärkeää ja palkitsevaa. Erilaiset musiikki-, e-, äänikirja- ja opiskelu- sekä elokuvasuoratoistopalvelut ovat runsastuneet. Tämän lisäksi on yhä enemmän etäliikuntaa. Myös yhteydet läheisiin lähellä ja kaukana avautuvat uudella tavalla. Myös digitaalisten lomakkeiden käyttö ja erilaiset lippu- ja matkavaraukset vaativat käyttäjältään luottamusta järjestelmään. Näiden palveluiden käyttö on aikaan ja paikkaan sitomatonta ja palvelee henkilöitä, joilla ei ole mahdollisuutta liikkua.

Seniorin täytyy kokea palvelu turvalliseksi ja helpoksi. Ainoastaan täten hän voi keskittyä itse pääasiaan: pitää yhteyttä terveys- tai sosiaaliammattilaiseen. Jos hän jännittää sovelluksen ja laitteen käyttöä, huomiokyky menee siihen ja itse pääasia kärsii eikä saada tekniikan tuomia hyötyjä ja säästöjä käyttöön täysimääräisesti.

EHDOTUS
Ehdotamme, että Helsingin kaupungin sosiaali- terveyslautakunta osallistuisi digitaalikoulutukseen sisällyttämällä koulutuksen järjestämiseen tarvittavat resurssit ikäihmisten järjestöille myönnettäviin toiminta-avustuksiin.

Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry
ww.helsinginelakelaisjarjestothej.yhdistysavain.fi